Uutislistaukseen

SEURAKUNTAVAALIEN EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS

2.8.2022 08.30

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus, ehdokasasettelu päättyy 15.9.2022

EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS

Eurajoen seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 23 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas,

  1. joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
  2. joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022,
  3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
  4. joka ei ole vajaavaltainen,
  5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
  6. joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Eurajoen seurakuntatoimistoon, joka on avoinna maanantaisin ja torstaisin klo 9-12 sekä 15.9.2022 kello 9.0016.00.

Seurakuntatoimiston osoite on: Kukkapolku 2, 27100 Eurajoki.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana Eurajoen seurakuntatoimistossa ja Luvian palvelupisteessä sekä verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi ja eurajoenseurakunta.fi

Eurajoella 24.05.2022
Eurajoen
seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Jukka Kujala