Uutislistaukseen

urkufasadi2.jpg

Eurajoen kirkon urkuhanke etenee

2.5.2018 16.12

Eurajoen kirkkoon on rakenteilla uudet urut. Urkujen rakentajaksi on valittu Urkurakentamo Martti Porthan Oy. Uusien urkujen on tarkoitus valmistua kesäkuussa 2020.

Urkujen esikuvaksi on valittu Gottfried Silbermannin ja Friedrich Ladegastin rakennustyylit 1700- ja 1800-luvuilta. Näin uruissa yhdistyy myöhäisbarokin ja varhaisen romantiikan sointipiirteitä. Urkuihin tulee 31 äänikertaa jaettuna 2 sormiolle ja jalkiolle.

Kirkon ensimmäisistä, Zachariassenin rakentamista, uruista peräisin oleva vanha urkufasadi säilytetään. Fasadiin tehdään sivuille pienet laajennukset vanhan fasadin tyyliä mukaillen, koska uudet urut tarvitsevat enemmän tilaa. Hankkeen myötä vanhan fasadin väritys palautetaan alkuperäiseen asuunsa.

Fasadin restaurointityön ja parven muutostöiden vuoksi nykyiset, Kangasalan Urkutehtaan rakentamat, urut puretaan pois urkuparvelta toukokuun puolivälissä. Kirkkoon tuodaan väliaikaiseksi soittimeksi Viscount-digiurut, joita käytetään siihen saakka että uudet urut ovat valmiit. Sen jälkeen digiurut siirretään Irjanteen kappeliin. Urkuparvi on pois käytöstä rakennustöiden ajan, mutta muuten kirkko on käytössä normaalisti.