Uutislistaukseen

Ohjeita seurakunnille 23.12.2021 Rajoitukset laajenevat koskemaan myös Satakuntaa

23.12.2021 18.42

Lounais-Suomen Avin päätökset 23.12.2021 – Rajoitukset laajenevat koskemaan myös Satakuntaa

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (Avi) on tehnyt 23.12.2021 kaksi päätöstä, joista ensimmäisellä kielletään Satakunnassa kaikki sisätiloissa ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ajalla 24.–31.12.2021 (Tartuntatautilaki 58 §).

 

Lisäksi suljetaan yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat ajalla 24.-31.12.2021. (Tartuntatautilaki 58 g § 4 momentin KAIKKI KOHDAT 1-6, jotka käyvät ilmi avin tiedotteesta).

 

Toisella päätöksellä aluehallintovirasto jatkaa muille yleisille tiloille asettamiaan terveysturvallisuusvaatimuksia (Tartuntatautilaki 58 d §).

 

Rajoituksista ei voi vapautua käyttämällä koronapassia.

 

Avin tiedote Tiedote - Aluehallintovirasto (avi.fi)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Avin päätökset: LSAVI+14678+2021+Satakunta+TTL+58+d+§+(1).pdfLinkki avautuu uudessa välilehdessä ja

LSAVI+14679+2021+Satakunta+TTL+58+§+ja+58+g+§.pdfLinkki avautuu uudessa välilehdessä

 

Tuomiokapitulin ohjeet seurakunnille laajenevat koskemaan myös Satakuntaan

 

Arkkihiippakunnan tuomiokapituli antaa Avin päätöksen johdosta seurakunnille seuraavat ohjeet. Aiemmin Varsinais-Suomen alueen seurakunnille annetut ohjeet koskevat nyt myös Satakunnan alueen seurakuntia ja ovat voimassa 24.–31.12.2021.

 

Yleisötilaisuudet

Seurakunnissa suunnitellut yleisötilaisuudet kuten konsertit, myyjäiset ja Kauneimmat Joululaulut perutaan Satakunnan alueella ajalla 24.–31.12.2021. Määräystä ei voida kiertää koronapassilla.  Yleisötilaisuudella ei tarkoiteta seurakunnan jatkuvaluonteista normaalitoimintaa.

 

Kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelukset

Aluehallintoviraston antamat kokoontumisrajoitukset eivät koske uskonnollisia tilaisuuksia, vaan kyse on kirkon omilla päätöksillä seurakunnille annetuista ohjeista. Tuomiokapitulista on oltu yhteydessä Aluehallintovirastoon ja keskusteltu rajoitusten vaikutuksista seurakunnan toimintaan. Uskonnon harjoituksen kohtuullinen mahdollistaminen on oleellinen tekijä ihmisten jaksamisen ja henkisen kriisinkestävyyden turvaamisessa.

 

Tuomiokapituli ohjeistaa, että kirkollisissa toimituksissa (hautaan siunaaminen, avioliittoon vihkiminen ja kaste), jumalanpalveluksissa sekä jouluaaton ja uuden vuoden aaton hartauksissa käytettävään tilaan voidaan ottaa sisälle maksimissaan 1/3 tilan enimmäiskapasiteetista.

 

Seurakunnan on huolehdittava järjestämiensä tilaisuuksien terveysturvallisuudesta. Tähän vastuuseen kuuluu myös uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuvien riittävistä etäisyyksistä huolehtiminen. Terveysturvallisuuden turvaamiseksi on huolehdittava seuraavista toimenpiteistä:

 

  1. asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen;  
  2. asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja  
  3. tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.

Tilaisuuksissa on vahva maskisuositus. Laulamisen määrää on hyvä rajoittaa. Ehtoollisenjaossa tulee noudattaa erityisen tarkkaa hygieniaa. 

 

Leiritoiminta

Leiritoimintaa on syytä välttää. Mikäli seurakunnassa on joululoman aikana rippikoululeirejä, niistä tulee keskustella paikallisen terveysviranomaisen kanssa. Lasten ja nuorten toiminnassa on hyvä seurata alueen koulujen tilannetta.

 

Tuomiokapituli seuraa edelleen mahdollisia valtioneuvoston ja muiden viranomaisten päätöksiä ja ohjeistaa seurakuntia tarpeen mukaan.

 

Vapahtaja syntyy myös tänä jouluna.

Siunattua joulun aikaa!