Hautausmaat

 

Eurajoen seurakunta ylläpitää kolmea hautausmaata: Eurajoen, Luvian ja Irjanteen hautausmaat. Irjanteen kirkon hautausmaan käyttö lopetettiin Irjanteen hautausmaan valmistuttua vuonna 1892. Erillinen uurna-alue ja muistolehto sijaitsevat Eurajoen hautausmaan uudessa osassa, Luvian hautausmaan uudessa osassa ja Irjanteen hautausmaalla. Tunnustukseton hautausmaa-alue on Rauman Monnan hautausmaalla.
Hautaus  voi tapahtua vanhaan tai uuteen hautaan. Suositeltavaa olisi, että suvun vanhoja hautoja mahdollisuuksien mukaan käytettäisiin uudelleen. Vanhaan hautaan haudattaessa pitää huomioida, että siihen on oltava suostumus kaikilta saman oikeuden omistajilta (Lapsella on kuitenkin oikeus tulla haudatuksi vanhempiensa hautaan ilman erillistä suostumusta).

Taloustoimistossa voi tehdä seurakunnan kanssa sopimuksen haudanhoidosta.