Yhteisvastuukeräys

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

Keräyksen tuotosta 60 % menee Kirkon Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun. 20 % käytetään vuosittain valittavaan kohteeseen Suomessa ja 20 % kirkon ja seurakuntien tekemään avustustyöhön.

Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti. 

Tule mukaan kerääjäksi!

Kanna kortesi kekoon yhteisvastuukerääjänä tai avusta seurakunnan Yhteisvastuu-tapahtumien järjestelyissä. Jos haluat lähteä kerääjäksi, ota yhteyttä diakoniatyöntekijöihin.

Yhteisvastuukeräys 2019

Matalaksi jäävä koulutustaso voi ennakoida köyhyyttä.

Ammatillisen koulutuksen puute ja perusasteen varaan jääminen ennustavat vaikeutta löytää ensimmäistä työpaikkaa, mikä taas ennakoi pätkittäistä tai kokonaan vajaaksi jäävää työuraa ihmisen elämässä pitkälle tulevaisuuteen.

Paikallisseurakuntien diakoniatyön ja Kirkon diakoniarahaston avulla Yhteisvastuu pyrkii löytämään kotimaassa perheitä, joissa nuoret ovat vaarassa syrjäytyä koulutuksesta.

Yhtä lailla ulkomailla koulutusmahdollisuuksien saaminen nuorille on äärimmäisen tärkeää. Tänä vuonna esimerkiksi nostetaan eritoten Kenian Turkanan maakunta. Siellä on alueita, joissa 80% väestöstä ei ole koskaan käynyt koulua. Koulutus edistäisi tulevaisuuden toimeentulomahdollisuuksia ja samalla tarve naittaa tyttöjä alaikäisinä vähenisi. Koulutusavun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

Kenia on ollut Suomen kehitysyhteistyökumppani jo vuosikymmeniä. Ulkoministeriöllä onkin metsäsektorin ohjelma vuosiksi 2018-2021. Tällä pyritään lisäämään metsien tuottavuutta ja alan työpaikkoja. Kenian pinta-alasta 6% on metsää.

Laita hyvä liikkeelle.

 Tapoja lahjoittaa:

 Puhelimitse soittamalla johonkin seuraavista numeroista:

  •  0600 1 7010 (10,26€ / puh+pvm/mpm)
  •  0600 1 7020 (20,28€ / puh+pvm/mpm)

 Tekstiviestitse  numeroon 16588
 Kirjoita viestikenttään

  • APU10 (10 €)
  • tai APU20 (20 €)

Tallentamalla tilille:

  •  Aktia FI82 4055 0010 4148 41
  •  Nordea FI16 2089 1800 0067 75
  •  Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28

 Jos haluat tuoda esille, että lahjoitus tulee Eurajoen seurakunnan jäseneltä, voit kirjoittaa viitenumeroksi 301042.

 

Keräyslupa RA/2017/785 on voimassa 31.8.2019 asti Manner-Suomen alueella. Luvan on myöntänyt Poliisihallitus 18.8.2017.