Rippikoulu

 

Rippikoulun tavoitteena on, että nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä.

Rippikoulu kestää vähintään puoli vuotta, ja yllä mainittu tavoite ohjaa sitä koko matkan ajan.
Rippikoulun alkuosa on seurakuntaan tutustumista, jonka jälkeen on leirijakso ja lopuksi yhteinen konfirmaatio.
Vaihtoehtona leirimuotoiselle rippikoululle on iltarippikoulu tai päiväleiri.

Ajankohtaista:

Eurajoen kirkko on remontin takia kiinni. Tästä syystä:

  • Eurajoen pään jumalanpalvelukset sunnuntaisin toistaiseksi seurakuntakeskus Tapulin salissa klo 10 (Luvialla normaalisti kirkossa)
  • Kaikki ryhmät konfirmoidaan Luvian kirkossa vuonna 2024

Vuonna 2024 järjestetään kuusi rippikouluryhmää, jotka ovat:

  • Talviripari Luodon leirikeskuksessa 18.-24.2. konfirmaatio 17.3.
  • Pääsiäisripari Luodon leirikeskuksessa 27.3.-1.4. konfirmaatio 14.4.
    (Huom! Huoltajien pitää anoa torstai 28.3. koulusta vapaaksi!)
  • Luontopari Luodon leirikeskuksessa 3.-9.6. konfirmaatio 16.6. 
  • Luovaripari Luodon leirikeskuksessa 24.-30.6. konfirmaatio 7.7. 
  • Viron ripari 2.-10.7. Viron Saarenmaalla, konfirmaatio 14.7. 
  • Iltaripari Seurakuntakeskus Tapulissa ja Luvian seurakuntakeskuksessa, konfirmaatio 28.4.

Klikkaamalla riparin nimeä saat lisätietoa ryhmän yhteisistä kokoontumisista

Rippileirit

Jokaisella rippileirillämme on teema. Teema ohjaa leirin toteutustapoja, mutta jokainen pääsee omilla taidoillaan varmasti mukaan, teemasta riippumatta. Talviriparilla nautimme Suomen talvesta, Pääsiäisenä juhlitaan pääsiäisen ihmettä, Luontoriparilla nautitaan leirikeskuksen ympäristön kauniista luonnosta, Luovariparilla sukelletaan luovan taiteen ja musiikin maailmaan ja Viron riparilla tutustutaan mielenkiintoiseen Saarenmaahan. Mikään teema ei sulje toistaan pois, esimerkiksi musiikkia sisältyy kaikkiin ripareihin. Otamme mielellämme myös huomioon rippikoululaisten omia toiveita!

Päiväleiri

järjestetään leirien yhteydessä niin, että nuori viettää päivät leirillä ja yöt kotona. Päiväleiri räätälöidään jokaiselle sopivaksi, ja nuori voi olla leirillä esimerkiksi vain yhteisten oppimistuokioiden ja raamisten ajan, tai jäädä viettämään iltaa leirille vielä sauna-ajan ja iltaohjelman parissa.

Iltaripari

Iltariparilla kokoontumiset tapahtuvat pienemmässä ryhmässä. Iltariparilla on mahdollista huomioida erityisesti nuorten omat lähtökohdat ja haasteet. Iltariparille kannattaa hakea, jos leiri ei tunnu omalta jutulta, jos on tottunut arjessakin toimimaan pienryhmässä tai kokee mistä tahansa syystä pienryhmän itselleen parhaaksi vaihtoehdoksi. Iltaripari toteutetaan sitä haluaville 30.10. alkaen noin joka toinen maanantai.

 

Rippikoulu kestää syksystä aina omaan konfirmaatioon asti. Rippikouluaika rakentuu oman rippikouluryhmän yhteisistä tapaamisista, oman tutustumisvihon käynneistä sekä rippileiristä/päiväkoulusta ja konfirmaatiosta. Nuori voi osallistua myös muun kuin oman leirinsä konfirmaatioon. Kaikki konfirmaatiomessut ovat klo 12. 

Jokaiseen rippikouluvaihtoehtoon kuuluu myös ulkoläksyt. Lisätietoa ulkoläksyistä tästä.

Lähimmäisenpäivässä kuulemme monipuolisesti lähetystyöstä ja diakoniasta ja harjoittelemme sitä käytännössä. Olemme myös ulkona, joten ota mukaan sään mukainen vaatetus! Seurakunta tarjoaa lounaan. Nimi lähimmäisenpäivä tulee siitä, että opettelemme, mitä lähimmäisenrakkaus  on käytännössä! Rippikoulun vanhempainilta järjestetään erikseen starttipäivän yhteydessä.

Starttipäivässä tutustumme leirikeskukseen ja omaan rippikouluryhmään. Seurakunta tarjoaa lounaan. Starttipäivässä järjestetään myös vanhempainilta, jolloin vanhemmat pääsevät tutustumaan leirikeskukseen ja kuulevat leiriin liittyvää infoa. 

Konfirmaatioharjoitus pidetään konfirmaatiota edeltävänä päivänä (poikkeuksena Iltaripari ja Viron ripari) omassa konfirmaatiokirkossa klo 10. Harjoitus kestää 1,5 tuntia ja siellä käydään läpi kaikki käytännön asiat konfirmaatioon liittyen sekä sovitetaan albat.

Konfirmaatiomessu alkaa klo 12 ja kestää maksimissaan puolitoista tuntia. Nuoret kokoontuvat kirkolle klo 11 yhteiskuvaan ja valmistautumaan juhlaan.

Aamupäivällä, ennen konfirmaatiota, nuorilla on mahdollisuus omiin konfirmaatiopäivän valokuviin seurakuntakeskuksella (sekä Eurajoella että Luvialla). Valokuvan sähköinen tilauslomake tulee sähköpostiin ennen omaa konfrimaatiota. Samalla kuvauslomakkeella voi tilata sekä yksityis- että ryhmäkuvan.

Postitamme jokaiselle rippileirin lähestyessä sähköpostitse leirikirjeen. Siinä kerromme rippileiristä, konfirmaatiosta, sekä muista tärkeistä asioista.

Syksyllä 2017 käyttöön otetussa rippikoulusuunnitelmassa ehtoollinen on osa rippikoulua. Myös me Eurajoella haluamme  tehdä ehtoollisen tutuksi nuorille rippikoulun aikana. Jokaisen leirin omassa kirkkoillassa nuoret saavat ehtoollisopetusta. Nuortenmessussa vietämme yhdessä muun seurakunnan kanssa ehtoollista. Leirillä vietämme ehtoollista, ja luonnollisesti myös konfirmaatiossa koko rippikouluryhmä osallistuu yhdessä ehtoolliselle. 

 

Vuoden 2024 riparit

Voit valita rippikoulusi neljästä vaihtoehdosta: rippileiri, Viron ripari, päiväleiri tai iltarippikoulu. Rippileirin hinta on 90e, Viron riparin 450e, päiväleirin 60e, iltarippikoulu on maksuton. Muualla kuin Eurajoella asuville Luodon leirien hinta on 280€ ja Viron riparin 835€ Rippileirit maksetaan ennen leiriä, Viron ripari kahdessa erässä.

Vuoden 2024 rippikouluihin ilmoittautuminen on päättynyt.
Jos haluat vielä ilmoittautua mukaan ole yhteydessä nuorisotyönohjaaja Idaan (ida.kaikkonen@evl.fi 044 353 7309

Mikäli käyt rippikoulusi muualla tai haluat siirtää rippikoulua vuodella, täytä lomake tästä.

Menneet tapahtumat:

Rippikoulun aloitustilaisuus

Rippikoulun aloitustilaisuus pidetään Eurajoen kirkossa keskiviikkona 4.10.2021. klo 18.00 
Tilaisuudessa selviävät rippikouluryhmien jaot, ja kerrotaan tarkemmin rippikoulun käytännöistä. Siksi on ehdottoman tärkeää, että paikalla ovat sekä rippikoulun aloittava nuori että huoltaja. Myös konfirmaatiokirkot kerrotaan aloitustilaisuudessa. Jos ette pääse aloitustilaisuuteen, ilmoitattehan siitä meille! Aloitustilaisuus koskee myös muualla rippikoulunsa suorittavia.

 

Kirkkoilta aloittaa riparisyksyn. Kirkkoillassa tutustutaan jumalanpalvelukseen ja ehtoolliseen. Jokaiselle ryhmälle on oma iltansa.

Rippikoululaisten tulee suorittaa yksi joulunajan tilaisuus (kesän riparilaiset voivat myös käydä pääsiäisenajan tilaisuuden.) Joulunajan tilaisuudeksi lasketaan mikä tahansa seurakunnan järjestämä tilaisuus aikavälillä 3.-26.12. poislukien lähetyksen myyjäiset. Tilaisuus voi olla esim. jumalanpalvelus, joulukirkko, metsäkirkko, nuortenilta, kauneimmat joululaulut tai joulurauhan julistus Luodonkylässä.

Tilaisuuden jälkeen riparilaisen tulee muistaa pyytää allekirjoitus vihkoon seurakunnan työntekijältä!

Tyyni merenranta, laituri, kolme ihmistä laiturilla


"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Puhän Hengen nimeen ja opettaakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt.28:18-20)

Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky on pohjana rippikoulujen järjestämiselle.

Ota yhteyttä

Nuorisotyönohjaaja
Eurajoen seurakunta

Vastuualueina rippikoulu ja rippikoulun jälkeinen nuorisotyö

vs. Nuorisotyönohjaaja
Eurajoen seurakunta
Kukkapolku 2
27100 Eurajoki

Yleensä vapailla la & su

Seurakuntapastori
Eurajoen seurakunta
Kukkapolku 2
27100 Eurajoki

Viikkovapaat yleensä ma-ti