Rippikoulu

 

Rippikoulun tavoitteena on, että nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä.

Rippikoulu kestää vähintään puoli vuotta, ja yllä mainittu tavoite ohjaa sitä koko matkan ajan.
Rippikoulun alkuosa on seurakuntaan tutustumista, jonka jälkeen on leirijakso ja lopuksi yhteinen konfirmaatio.
Päivärippikoulu toteutetaan leirillä niin, että nuori on päivät leirillä ja yöt kotona.

Ajankohtaista:

Vuoden 2024 ripareista löytyy tietoa täältä

Vuoden 2023 riparit

Voit valita rippikoulun kolmesta vaihtoehdosta: rippileiri, päivärippikoulu tai iltarippikoulu. 
Rippileirin hinta on 70e, päiväleirin 35e, iltarippikoulu on maksuton.

Rippileirit

Jokaisella rippileirillämme on teema. Teema ohjaa leirin toteutustapoja, mutta jokainen pääsee omilla taidoillaan varmasti mukaan, teemasta riippumatta. Talviriparilla nautimme Suomen talvesta , Taideriparilla sukelletaan monipuolisesti taiteiden maailmaan ja Musariparilla soitetaan, lauletaan ja kuunnellaan musiikkia. Luontoriparilla nautitaan leirikeskuksen ympäristön kauniista luonnosta. Mikään teema ei sulje toistaan pois, esimerkiksi musiikkia sisältyy kaikkiin ripareihin. Otamme mielellämme myös huomioon rippikoululaisten omia toiveita!

Ensi vuonna 2023 järjestetään viisi rippikoululeiriä, jotka ovat:

 • Talviripari: 19.–25.2. konfirmaatio 19.3. 
 • Taideripari: 5.-11.6. konfirmaatio Luvian kirkossa 18.6. 
 • Musaripari: 12.–18.6. konfirmaatio Eurajoen kirkossa 2.7. 
 • Luontoripari: 26.6.-2.7. konfirmaatio Eurajoen kirkossa 9.7. 

Kaikki leirimme järjestetään Luodon leirikeskuksessa (Luodontie 271, 27100 Eurajoki).

Päivärippikoulu

järjestetään leirien yhteydessä niin, että nuori viettää päivät leirillä ja yöt kotona. Päivärippikoulu räätälöidään jokaiselle sopivaksi, ja nuori voi olla leirillä esimerkiksi vain yhteisten oppimistuokioiden ja raamisten ajan, tai jäädä viettämään iltaa leirille vielä sauna-ajan ja iltaohjelman parissa.
 

Iltakoulu

Iltarippikoulussa kokoontumiset tapahtuvat pienemmässä ryhmässä. Iltakoulussa on mahdollista huomioida erityisesti nuorten omat lähtökohdat ja haasteet. Iltarippikouluun kannattaa hakea, jos leiri ei tunnu omalta jutulta, on tottunut arjessakin toimimaan pienryhmässä tai kokee mistä tahansa syystä pienryhmän itselleen parhaaksi vaihtoehdoksi. Iltarippikoulu räätälöidään sitä haluaville talven aikana.

 

Rippikoulu kestää syksystä aina omaan konfirmaatioon asti. Rippikouluaika rakentuu oman rippikouluryhmän yhteisistä tapaamisista, oman tutustumisvihon käynneistä sekä rippileiristä/päiväkoulusta ja konfirmaatiosta. Nuori voi osallistua myös muun kuin oman leirinsä konfirmaatioon. Kaikki konfirmaatiomessut ovat klo 12. 

Iltarippikoulun tapaamisajat (Luvialla Kanttorilassa ja Eurajoella Tapulilla)

 • 19.10 Starttipäivä
 • 8.11 klo 16.15 Luvia ja klo 18.00 Eurajoki
 • 21.11 klo 16.15 Luvia ja klo 18.00 Eurajoki
 • 7.12 klo 16.15 Luvia ja klo 18.00 Eurajoki
 • 18.1. klo 17.30-19.00 Eurajoki Tapuli ja kirkko
 • 31.1 klo 16.15 Luvia ja klo 18.00 Eurajoki
 • 10.2. klo 17 Eurajoki 
 • 13.2 klo 16.15 Luvia ja klo 18.00 Eurajoki
 • 1.3 klo 17.00 Eurajoki
 • 13.3 klo 17.00 Eurajoki
 • 19.3 klo 9.00 Eurajoen kirkko
 • 28.3 klo 17.00 Luvian seurakuntakeskus
 • 17.4 klo 17.00 Eurajoki 
 • 9.5 klo 17.00 Luvia 
 • 18.5 Konfirmaatio klo 12.00 Eurajoen kirkko
 • Lisäksi nuori osallistuu muuhun seurakunnan toimintaan rippikouluvihkoa mukaillen.

Rippikoulun aloitustilaisuus

Rippikoulun aloitustilaisuus pidetään Eurajoen kirkossa keskiviikkona 5.10.2021. klo 18.00 
Tilaisuudessa selviävät rippikouluryhmien jaot, ja kerrotaan tarkemmin rippikoulun käytännöistä. Siksi on ehdottoman tärkeää, että paikalla ovat sekä rippikoulun aloittava nuori että yksi huoltaja. Myös konfirmaatiokirkot kerrotaan aloitustilaisuudessa. Jos ette pääse aloitustilaisuuteen, ilmoitattehan siitä meille! Aloitustilaisuus koskee myös muualla rippikoulunsa suorittavia.

 

Kirkkoilta aloittaa riparisyksyn. Kirkkoillassa tutustutaan jumalanpalvelukseen ja ehtoolliseen. Jokaiselle ryhmälle on oma iltansa. 

Syksyn kirkkoillat järjestetään seuraavasti:

 • Talviriparin kirkkoilta 13.10. klo 17-20 Luvian kirkossa
 • Taideriparin kirkkoilta 3.11. klo 17-20 Luvian kirkossa
 • Musariparin kirkkoilta 9.11. klo 17-20 Eurajoen kirkossa
 • Luontoriparin kirkkoilta 17.11. klo 17-20 Luvian kirkossa

Diakoniapäivä toteutetaan keväällä ennen omaa riparia. Päivässä kuulemme diakoniasta, harjoittelemme sitä käytännössä, sekä toimimme lipaskerääjinä. Olemme myös ulkona, joten ota mukaan sään mukainen vaatetus! Syö lounas kotona, seurakunta tarjoaa välipalan.

 • Iltarippikoulu 10.2. klo 17-19 Seurakuntakeskus Tapuli
 • Talvirippikoulu 11.2. klo 13-17 Seurakuntakeskus Tapuli
 • Musarippikoulu 4.3. klo 13-17 Seurakuntakeskus Tapuli
 • Taiderippikoulu 4.3. klo 13-17 Seurakuntakeskus Tapuli
 • Luontoripari 11.3. klo 13-17 Luvian Seurakuntakeskus

Starttipäivässä tutustumme leirikeskukseen ja omaan rippikouluryhmään. Mikäli koronatilanne sallii, starttipäivässä järjestetään myös vanhempainilta. Seurakunta tarjoaa lounaan. Kevään starttipäivät: Luontoripari 15.4., Taideripari 6.5., Musaripari 7.5.

Konfirmaatioharjoitus pidetään konfirmaatiota edeltävänä päivänä omassa konfirmaatiokirkossa klo 10. Harjoitus kestää 1,5 tuntia ja siellä käydään läpi kaikki käytännön asiat konfirmaatioon liittyen sekä sovitetaan albat.

Konfirmaatiomessu alkaa klo 12 ja kestää noin puolitoista tuntia.

Aamupäivällä, ennen konfirmaatiota, nuorilla on mahdollisuus omiin konfirmaatiopäivän valokuviin seurakuntakeskuksella (sekä Eurajoella että Luvialla). Postitamme kuvauslapun leirikirjeen yhteydessä. Samalla kuvauslapulla voi tilata sekä yksityis- että ryhmäkuvan.

Postitamme jokaiselle rippileirin lähestyessä kotiin leirikirjeen. Siinä kerromme rippileiristä, konfirmaatiosta, sekä muista tärkeistä asioista.

Syksyllä 2017 käyttöön otetussa rippikoulusuunnitelmassa ehtoollinen on osa rippikoulua. Myös me Eurajoella haluamme  tehdä ehtoollisen tutuksi nuorille rippikoulun aikana. Jokaisen leirin omassa kirkkoillassa nuoret saavat ehtoollisopetusta. Nuortenmessussa vietämme yhdessä muun seurakunnan kanssa ehtoollista. Leirillä vietämme ehtoollista, ja luonnollisesti myös konfirmaatiossa koko rippikouluryhmä osallistuu yhdessä ehtoolliselle. 

 

 

Tyyni merenranta, laituri, kolme ihmistä laiturilla


"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Puhän Hengen nimeen ja opettaakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt.28:18-20)

Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky on pohjana rippikoulujen järjestämiselle.

Ota yhteyttä

Seurakuntapastori
Eurajoen seurakunta
Kukkapolku 2
27100 Eurajoki

Viikkovapaat yleensä ma-ti

vs. Nuorisotyönohjaaja
Eurajoen seurakunta
Kukkapolku 2
27100 Eurajoki

Yleensä vapailla la & su

Varhaiskasvatuksen ohjaaja
Eurajoen seurakunta
Kukkapolku 2
27100 Eurajoki

Virkavapaalla perjantaisin. Vapaapäivät pääosin la & su