Rippikoulu

Rippikoulun tavoitteena on, että nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä.

Rippikoulu kestää vähintään puoli vuotta, ja yllä mainittu tavoite ohjaa sitä koko matkan ajan.

Rippikoulun alkuosa on seurakuntaan tutustumista, jonka jälkeen on leirijakso ja lopuksi yhteinen konfirmaatio.
Päivärippikoulu toteutetaan leirillä niin, että nuori on päivät leirillä ja yöt kotona.

Koronatilanteesta riippuen voimme joutua tekemään muutoksia rippikoulun kokoontumisiin. Mahdollisista muutoksista tiedotamme tällä sivulla!

Rippikoulun 2021 ilmoittautuminen on 7.9.-27.9.2020

Vuoden 2021 rippikouluun kutsutaan kirjeitse v.2006 syntyneet nuoret, sekä sellaiset nuoret, jotka eivät tietojemme mukaan edellisenä vuonna käyneet rippikoulua. Mikäli et ole saanut kotiisi kirjettä viikon 37 loppuun mennessä, ota yhteyttä Idaan (ida.kaikkonen@evl.fi) Rippikouluun saa ilmoittautua, vaikka ei kuuluisi Eurajoen seurakuntaan.

Rippikoulun aloitustilaisuus pidetään Eurajoen kirkossa keskiviikona 7.10.2020 klo 18.

Tilaisuudessa selviävät rippikouluryhmien jaot ja siellä kerrotaan tarkemmin rippikoulun käytännöistä. Siksi onkin ehdottoman tärkeää, että paikalla ovat sekä rippikoulun aloittava nuori että huoltaja(t). Jos ette pääse aloitustilaisuuteen, ilmoitattehan siitä meille.
Aloitustilaisuus koskee myös muualla rippikoulunsa suorittavia!

Vuoden 2021 riparit:

Ensi vuonna tarjotaan viittä rippikouluryhmää, jotka ovat:

TaideRipari: 21.–27.2.2021, konfirmaatio 14.3.2021, ennakkoviikonloppu Luodolla 6. ja 7.2.
KansainvälisyysRipari: 7.-13.6.2021, konfirmaatio 20.6.2021, ennakkoviikonloppu Luodolla 27. ja 28.3.
MusaRipari: 14.6.–20.6.2021, konfirmaatio 27.6.2021, ennakkoviikonloppu Luodolla 10. ja 11.4.
LuontoRipari: 28.6–4.7.2021, konfirmaatio 11.7.2021, ennakkoviikonloppu Luodolla 8. ja 9.5.
LuovaRipari Päiväleiri: 1.–6.8.2021, konfirmaatio 8.8.2021, ennakkoviikonloppu Luodolla 22. ja 23.5.
Muut rippikoulut ovat leirimuotoisia, mutta päiväleirillä nuoret viettävät päivän leirikeskuksessa ja yöt kotona.

Kaikki leirimme järjestetään Luodon leirikeskuksessa (Luodontie 271, 27100 Eurajoki).

Rippikoulu kestää syksystä aina omaan konfirmaatioon asti. Rippikouluaika rakentuu oman rippikouluryhmän yhteisistä tapaamisista, oman tutustumisvihon käynneistä sekä rippileiristä ja konfirmaatiosta. Jokaisella rippileirillämme on teema. Teema ohjaa leirin toteutustapoja, mutta jokainen pääsee omilla taidoillaan varmasti mukaan, teemasta riippumatta. TaideRiparilla sukelletaan kuvataiteen maailmaan, KansainvälisyysRiparilla tutustutaan muihin kulttuureihin (kielitaitoa ei tarvita!), MusaRiparilla soitetaan, lauletaan ja kuunnellaan musiikkia, LuontoRiparilla nautitaan leirikeskuksen ympäristön kauniista luonnosta ja LuovaRiparilla opiskellaan luovin ja joustavin menetelmin. Mikään teema ei sulje toistaan pois, esimerkiksi musiikkia sisältyy kaikkiin ripareihin. Otamme mielellämme myös huomioon rippikoululaisten omia toiveita!

Diakoniapäivä toteutetaan keväällä ennen omaa riparia. Päivässä kuulemme diakoniasta, harjoittelemme sitä käytännössä, sekä toimimme lipaskerääjinä. Olemme myös ulkona, joten ota mukaan sään mukainen vaatetus! Seurakunta tarjoaa lounaan.

Luotoviikonlopussa tutustumme leirikeskukseen ja omaan rippikouluryhmään. Mikäli koronatilanne sallii, luotoviikonlopussa järjestetään myös vanhempainilta.

Konfirmaatioharjoitus pidetään konfirmaatiota edeltävänä päivänä omassa konfirmaatiokirkossa klo 10. Harjoitus kestää 1,5 tuntia ja siellä käydään läpi kaikki käytännön asiat konfirmaatioon liittyen sekä sovitetaan albat.

Konfirmaatiomessu kestää noin puolitoista tuntia.

Aamupäivällä, ennen konfirmaatiota, nuorilla on mahdollisuus omiin konfirmaatiopäivän valokuviin seurakuntakeskuksella (sekä Eurajoella että Luvialla). Postitamme kuvauslapun leirikirjeen yhteydessä. Samalla kuvauslapulla voi tilata sekä yksityis- että ryhmäkuvan.

Postitamme jokaiselle rippileirin lähestyessä kotiin leirikirjeen. Siinä kerromme rippileiristä, konfirmaatiosta, sekä muista tärkeistä asioista.

Syksyllä 2017 käyttöön otetussa rippikoulusuunnitelmassa ehtoollinen on osa rippikoulua. Myös me Eurajoella haluamme  tehdä ehtoollisen tutuksi nuorille rippikoulun aikana. Jokaisen leirin omassa ennakkoviikonlopussa nuoret saavat ehtoollisopetusta. Nuortenmessussa vietämme yhdessä muun seurakunnan kanssa ehtoollista. Leirillä vietämme ehtoollista, ja luonnollisesti myös konfirmaatiossa koko rippikouluryhmä osallistuu yhdessä ehtoolliselle. 


"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Puhän Hengen nimeen ja opettaakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt.28:18-20)

Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky on pohjana rippikoulujen järjestämiselle.

Ota yhteyttä

Seurakuntapastori
Eurajoen seurakunta
Kukkapolku 2
27100 Eurajoki
Johtava kappalainen
Luvian kappeliseurakunta
Pappilantie 2
29100 Luvia