Tietosuoja

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyssä. Eurajoen seurakunta toimii rekisterinpitäjänä asiakaspalvelumme edellyttämissä rekistereissä.

Tietosuojaseloste on kunkin yksittäisen rekisterin tietosisältöä, tietojen käsittelyn oikeusperusteita sekä käyttötarkoituksia kuvaava dokumentti, jossa lisäksi informoidaan rekisteröidyn oikeuksista.

Alla tietosuojaselosteet palaute- ja ilmoittautumislomakkeista. Muut Eurajoen seurakunnan tietosuojaselosteet ovat nähtävissä kirkkoherranvirastossa.