Hautajaiset 

Jeesus sanoo:
"Minä olen ylösnousemus ja elämä.
Joka uskoo minuun, saa elää,
vaikka kuoleekin, eikä yksikään,
joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole"
(Joh. 11:25-26)Läheisen ja rakkaan ihmisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Jokainen suree tavallaan ja suru voi nostaa pintaa monenlaisia tunteita sekä herättää kysymyksiä. Me seurakunnassa haluamme olla tukenasi ja apunasi surutyössäsi ja hautajaisjärjestelyissä.

Hautajaisjärjestelyt voi aloittaa ottamalla yhteyttä seurakuntatoimistoon. Jos tarvitset keskusteluapua, ota yhteyttä pappeihin tai diakoniatyöntekijöihin.

Seurakuntatoimistossa sovitaan sanomakellojen soittamisesta, siunauksen päivä, paikka, pappi ja kanttori sekä tehdään mahdollinen tilavaraus muistotilaisuutta varten. Eurajoen seurakunnassa siunaukset toimitetaan pääsääntöisesti lauantaisin, mutta myös perjantaina tai sunnuntaina voidaan hautaan siunaaminen toimittaa. Siunaus voi tapahtua kirkossa, kappelissa tai haudalla.

Jos vainaja haudataan muualle kuin kotikuntansa hautausmaalle, hautapaikkaan ja siunaustilaisuuteen liittyvät järjestelyt hoidetaan kyseisen seurakunnan kanssa.

Omaiset joutuvat asioimaan myös hautaustoimistossa, josta hankitaan mm. arkku ja tarvittaessa uurna. Vaikka yksityiset hautaustoimistot palvelevat nykyään lähes kaikissa hautaukseen liittyvissä järjestelyissä, omaiset voivat hoitaa asioita myös itse.

Siunaamisen toimittava pappi ottaa yhteyttä omaisiin ennen siunauspäivää. Toimituskeskustelussa käydään läpi siunaustilaisuuden kulku. Omaiset voivat ehdottaa veisattavat virret, muun musiikin ja muita yksityiskohtia. He voivat kertoa vainajasta, jakaa surua ja rukoillakin yhdessä papin kanssa. Toimituskeskustelu voidaan käydä seurakuntatoimistossa tai kotona. Musiikista voi sopia erikseen kanttorin kanssa ja kanttorilta voi pyytää myös lauluesitystä. Hautajaismusiikkiesimerkkejä löydät tästä sekä Oulun seurakuntien hautajaismusiikki-sivultaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkkoon kuuluvat vainajat siunataan kristillisen tavan mukaan. Myös kirkkoon kuulumaton vainaja voidaan siunata, jos pappi keskustelussa omaisten kanssa selvittää, että edellytykset vainajan kristilliselle hautaamiselle ovat olemassa. Siunaus tapahtuu ennen tuhkaamista ja hautaamista.
 

Siunaustoimituksen kulku

Ennen siunaustilaisuuden alkamista arkku asetetaan korokkeelle alttarin eteen. Eurajoella kantajat tuovat vainajan kirkkoon. Omaiset ja kantajat istuutuvat kirkon/kappelin etuosaan.

Alkusoitto
Virsi
Alkusiunaus
Johdantosanat
Psalmi
Rukous
Raamatunluku
Puhe
Uskontunnustus
Siunaaminen
Rukous
Isä meidän
Herran siunaus
Virsi
Päätössoitto

Kuusi kantajaa tulee arkun äärelle. Arkkuhautauksessa loppusoiton aikana arkku kannetaan ulos vaunuille, jolla se siirretään haudalle. Tuhkahautauksessa arkku siirretään tavallisesti loppusoiton jälkeen autoon ja kukat viedään tulevalle hautapaikalle.

Arkkua laskettaessa hautaan veisataan virrestä säkeistö. Hauta katetaan. Omaiset laskevat kukat, lopuksi veisataan virsi, jonka jälkeen joku omaisista voi kutsua saattoväen muistotilaisuuteen. Sään niin vaatiessa voi kukkien lasku tapahtua myös kirkossa/kappelissa.

Muistotilaisuuden järjestämisestä  vastaavat omaiset. Muistotilaisuuden kulku voi muodostua musiikista, virsistä, lyhyistä puheista, adressien lukemisesta sekä tarjoilusta. Pappi ja kanttori osallistuvat muistotilaisuuteen aikataulunsa puitteissa omaisten niin toivoessa. Toimituskeskustelussa omaiset voivat sopia muistotilaisuuden ohjelmasta papin kanssa.

Mitä hautajaiset maksavat?

Seurakunnan laskuttama hinta hautajaisista koostuu hautapaikkamaksusta/hallintaoikeuden jatkon maksusta ja hautausmaksusta (haudan kaivaminen ja peittäminen). Papin, kanttorin ja suntion työstä ei peritä erikseen maksua.  Mahdollisesta muistotilaisuuden tilavuokrasta ja pöytäliinoista peritään hinnaston mukaiset maksut.
Katso hinnasto ja haudanhoito.

Hautaus voi olla arkkuhautaus tai tuhkahautaus. Tuhkauurna voidaan haudata myös arkkuhautapaikkaan, yhteen arkkuhautapaikkaan mahtuu useita uurnia (Tuhka tulee haudata vuoden kuluessa tuhkaamisesta. Laki määrää, ettei tuhkaa saa jakaa osiin ja haudata eri paikkoihin). Erillinen uurna-alue ja muistolehto sijaitsevat Eurajoen hautausmaan uudessa osassa, Luvian hautausmaan uudessa osassa ja Irjanteen hautausmaalla. Tunnustukseton hautausmaa-alue on Rauman Monnan hautausmaalla.  Hautaus  voi tapahtua vanhaan tai uuteen hautaan. Suositeltavaa olisi, että suvun vanhoja hautoja mahdollisuuksien mukaan käytettäisiin uudelleen. Vanhaan hautaan haudattaessa pitää huomioida, että siihen on oltava suostumus kaikilta saman oikeuden omistajilta (lapsella on kuitenkin oikeus tulla haudatuksi vanhempiensa hautaan ilman erillistä suostumusta). Hauta on kokonaisuus, jonka kaikkien sijojen tulee olla voimassa yhtä pitkän ajan, eli vanhan haudan hallinta-aikaa jatketaan aina 30 vuotta eteenpäin uudesta hautauksesta.  Taloustoimistossa voi tehdä seurakunnan kanssa sopimuksen haudanhoidosta.

Vainajan nimi ilmoitetaan jumalanpalveluksessa hautausta seuraavana sunnuntaina, ellei toisin sovita. Pyhäinpäivänä omaisia kutsutaan kynttiläkirkkoon, jossa luetaan edellisen pyhäinpäivän jälkeen kuolleiden seurakuntalaisten nimet ja heidän muistokseen sytytetään kynttilä.

 

"Ihmisen elinpäivät ovat niin kuin ruoho,
hän kukoistaa niin kuin kukkanen kedolla.
Kun tuuli käy hänen ylitsensä, ei häntä enää ole,eikä hänen asuinsijansa häntä enää tunne.
Mutta Herran armo pysyy iankaikkisesta iankaikkiseen." (Ps.103) 
 

Eurajoen seurakunnan Irjanteen siunauskappelin sisäkuva. Alttari ja siunausvarusteet
Irjanteen siunauskappeli

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Muistilista hautajaisia järjestävälle

Suruviesti läheisille
Käynti seurakuntatoimistossa (siunausajan ja -paikan sekä papin ja kanttorin varaus, hautapaikan varaus)
Hautaustoimistossa asiointi (arkku, kuljetukset ym)
Siunauskeskustelu (pappi ottaa yhteyttä omaisiin sopiakseen ajan)
Mahdollinen käsiohjelma siunaustilaisuuteen
Musiikki, voidaan sopia papin tai kanttorin kanssa (Oulun seurakuntien hautajaismusiikki-sivuLinkki avautuu uudessa välilehdessä)
Muistotilaisuuden suunnittelu
Tila ja tarjoilu muistotilaisuutta varten
Valokuva vainajasta, muistopöytä
Kuolinilmoitus lehteen/hautajaisiin kutsuminen
Kukat
Suruliputus

Hautajaisten jälkeen

Perunkirjoitus, virkatodistus perunkirjoitusta varten
Muistomerkin hankinta
Haudanhoitosopimus tarvittaessa (taloustoimisto)