Merkkipäivämuistamiset

Eurajoen seurakunta haluaa muistaa ikääntyviä jäseniään. Seurakunta onnittelee syntymäpäiväänsä juhlivia seuraavan ohjeistuksen mukaan. Myös muina kuin seuraavaksi mainittuina vuosipäivinä voi seurakunnan työntekijän kutsua syntymäpäiväjuhlaansa.

70 vuotta sekä 91-94 vuotta täyttäville seurakuntalaisille lähetetään postitse onnittelukortti. Jos onniteltava haluaa, että seurakunnan työntekijä käy myös henkilökohtaisesti onnittelemassa häntä syntymäpäivänä, niin siitä voi ilmoittaa joko kirkkoherranvirastoon puh. 044 365 2050 tai suoraan haluamalleen työntekijälle.

75 ja 80 vuotta täyttävät seurakuntalaiset kutsutaan yhteiseen syntymäpäiväjuhlaan. Juhla pidetään vuoro vuosin joko Eurajoella tai Luvialla. Juhlaan kutsutaan erillisellä kutsulla kaikki kuluvan vuoden aikana ko. vuosia täyttävät seuralaisineen.

85, 90 ja 95 vuotta sekä sitä vanhempia seurakuntalaisia käydään onnittelemassa henkilökohtaisesti merkkipäivänä, ellei toisin sovita. Ennen käyntiä seurakunnasta ollaan puhelimitse yhteydessä onniteltavaan. Myös syntymäpäivän viettäjä tai lähiomainen voi olla yhteydessä seurakuntaan ennen merkkipäivää. Edellä mainittuja onnittelukäyntejä tekevät papit ja diakoniatyöntekijät.

Jos edellä mainittuihin ikäluokkiin kuuluvaan henkilöön ei saada yhteyttä, syynä voi olla esim. väestötietojärjestelmässä näkyvä vanhentunut osoitetieto. Esimerkiksi pitkäaikaiseen laitoshoitoon siirtyessä osoitteenmuutos saattaa jäädä joskus tekemättä.

Eurajoen kirkon alttari. Alttaritaulussa risti ja pilvinen taivas, taulun yläpuolella aurinko