Konfirmaatio

Älä sano, että olet nuori,
vaan mene, minne ikinä sinut lähetän,
ja puhu, mitä minä käsken sinun puhua.
Älä pelkää ketään,
sillä minä, Herra, olen sinun kanssasi
ja suojelen sinua.
(Jer.1:8-9)
 

Perheessänne on aikuisuuden kynnyksellä oleva nuori!

Rippikouluajan päättävä konfirmaatio on hieno yhteinen juhla. Juhlapäivä on nuorelle tärkeä, ja konfirmaatio on usein ensimmäisiä merkittäviä etappeja nuoren elämässä. Päivää kannattaakin suunnitella ja valmistella yhdessä nuoren kanssa.

Aamulla oman leirin ryhmä kokoontuu kirkkoon ja pukeutuu alboihin. Kun perhe, sukulaiset ja ystävät saapuvat paikalle, on kaikki valmista yhteistä juhlaa varten.

Konfirmaatiomessu toteutuu suurimmilta osin tavallisen ehtoollisjumalanpalveluksen kaavalla. Saarnan jälkeen konfirmoitavat nuoret kutsutaan alttarin ääreen, ja he lukevat uskontunnustuksen yhdessä koko muun seurakunnan kanssa. Tämän jälkeen nuoret polvistuvat alttarille, ja saavat siunauksen. "Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi" on rukous, jonka leirin työntekijät, isoset ja kummi tai muu läheinen lausuvat nuoren puolesta. Siunaus kantaa elämän matkalla, armo riittää kaikilla teillä. Konfirmaatio on kastetun vahvistamista. Henkilökohtaisen siunauksen lisäksi koko seurakunta rukoilee konfirmoitujen nuorten puolesta. Konfirmaation jälkeen nuoret ja koko leirin väki laulavat konfirmaatiolaulun, ja kertovat sen kautta jotakin rippileiristään ja siellä opituista asioista läheisilleen.

Konfirmoidut saavat oikeuden käydä itsenäisesti ehtoollisella, päästä kummeiksi ja asettua 18 vuotta täytettyään ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa.

Eurajoen seurakunnassa konfirmaatioharjoitus pidetään yleensä konfirmaatiota edeltävänä päivänä omassa konfirmaatiokirkossa klo 10. Harjoitus kestää 1,5 tuntia ja siellä käydään läpi kaikki käytännön asiat konfirmaatioon liittyen sekä sovitetaan albat.

Konfirmaatiopäivänä nuoret kokoontuvat kirkolle klo 11 yhteiskuvaan ja valmistautumaan juhlaan. Konfirmaatiomessu alkaa klo 12 ja kestää maksimissaan puolitoista tuntia. 

Aamupäivällä, ennen konfirmaatiota, nuorilla on mahdollisuus omiin konfirmaatiopäivän valokuviin seurakuntakeskuksella (sekä Eurajoella että Luvialla). Valokuvan sähköinen tilauslomake tulee sähköpostiin ennen omaa konfrimaatiota. Samalla kuvauslomakkeella voi tilata sekä yksityis- että ryhmäkuvan.

 

Tietoa Eurajoen seurakunnan rippikoulusta löydät täältä.

 

 

Anna-Mari Kaskisen kappale kuvaa siunausta:

"Tahtoisin toivoa sinulle
jotakin oikein hyvää.
Enkelin siipien havinaa
ja iloa, onnea syvää.

Tahtoisin toivoa sinulle,
mitä en itse voi antaa.
Saakoon rakkaus Jumalan
sinua sylissään kantaa."

Rukous konfirmaatiossa:

Lapsemme istuu toisten valkopukuisten keskellä.
Niin vähän aikaa sitten hän oli sylissämme
kastemekossaan.
Silloin otit hänet omaksi lapseksesi.
Iloitsemme tästä päivästä.
Iloitsemme siitä, että lapsemme puolesta
rukoillaan ja että hänet siunataan.
Hän ei ole enää lapsi
mutta ei vielä aikuinenkaan.
Suo meille viisautta ja rakkautta
elää hänen rinnallaan.
Anna hänen aina pysyä sinun lapsenasi.
Pidä sinä huolta hänestä ja hänen ystävistään.
Rukoilemme hänelle onnellista nuoruutta
ja sitä, että häne saisi ekää ehyen elämän
sinun johdatuksessasi.

Nuoretkin väsyvät ja nääntyvät,
nuorukaiset kompastelevat ja kaatuvat,
mutta kaikki, jotka Herraa odottavat,
saavat uuden voiman,
he kohoavat siivilleen kuin kotkat.
He juoksevat eivätkä uuvu,
he vaeltavat eivätkä väsy.
(Jes.40:30-31)

Kolme kaunista kampausta konfirmaatiopäivänä

Rippikoulu on puolen vuoden mittainen tutustuminen seurakuntaan ja kristilliseen uskoon. Usein rippikoulu käydään sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena.

Rippikoulu edeltää rippijuhlia

Rippijuhlia vietetään rippikoulun käyneen ja konfirmoidun nuoren kunniaksi. Nuorelle rippijuhlat ovat tärkeä aikuistumisjuhla.

Rippijuhlien järjestäminen

Nuorta kannattaa juhlia. Yksi etappi monen nuoren elämässä on rippikoulun päättäminen, jonka jälkeen kirkossa järjestetään konfirmaatiojuhla. Lisäksi kotona voidaan järjestää rippijuhlat nuoren toiveiden mukaisesti.

Konfirmaatio tapahtuu jumalanpalveluksessa