Ristiäiset

 

"Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä."

                                                         (psalmi 139 1:14)

 

Onneksi olkoon, perheeseenne on syntynyt uusi ihminen! Kasteessa ihminen saa jotain, minkä vain Jumala voi hänelle lahjoittaa: uskon, armon ja pelastuksen.

Ristiäiset voi järjestää kotona, kirkossa tai muussa juhlaan sopivassa tilassa, vaikka jumalanpalveluksen yhteydessä. Suositus on, että lapsi kastetaan kolmen kuukauden kuluessa syntymästä. Aikuiskasteen saa kastamaton aikuinen, joka haluaa liittyä kirkon jäseneksi. 

Lapsen synnyttyä lähestymme teitä kirjeellä, josta saatte tietoa kummien valinnasta sekä etu- ja sukunimilaista. Ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon saatte tietoa kastetilaisuuden järjestämisestä, mahdollisesta tilojen vuokrauksesta, ynnä muusta mieltä askarruttavasta ristiäisiin liittyvästä asiasta.Kastetoimitus noudattaa seuraavaa järjestystä:

Virsi
Alkusiunaus
Johdantosanat
Psalmi
Kristillistä kasvatusta koskevat kysymykset tai kehotus
Ristinmerkki
Rukous
Raamatunlukua
Puhe
Kastekäsky
Uskontunnustus
Kaste
Yhteinen esirukous
Isä meidän rukous
Herran siunaus
Virsi

 

 

Kastejuhlan jälkeen

Pappi toimittaa lapsen tietojen ilmoituslomakkeen kirkkoherranvirastoon nimen ja kastetiedon rekisteröimistä varten. Tieto menee suoraan väestörekisteriin. Joidenkin
viikkojen jälkeen saatte Kela-kortin postitse.

Kastejuhlan jälkeisellä viikolla luetaan kastettujen nimet kirkossa ja sitä seuraavalla viikolla kastettujen nimet ovat kirkollisissa ilmoituksissa paikallisissa sanomalehdissä (Länsi-Suomi, Satakunnan kansa, Satakunnan Viikko), mikäli vanhemmat ovat antaneet tähän luvan.

Pieni vauva on seurakunnan jäsen heti kastejuhlan jälkeen. Vauvaikäiset ovat erityisen tervetulleita esimerkiksi perhemessuun ja nuppis-perhekerhoon. Tutustu lapsiperheiden toimintaan.

Lapsen kastejuhlavalmistelujen muistilista:

  1. Sopivien päivien varmistuttua varaa pappi ja tee mahdollinen tilavaraus kirkkoherranvirastossa (kastejuhlasta seurakunnan tiloissa ei peritä vuokraa, pöytäliinoista laskutetaan hinnaston mukaan) 
  2. Pohtikaa, ketkä haluatte lapsen kummeiksi ja varmistakaa, että kummit ovat ev. lut. kirkon jäseniä. Pyytäkää kummeilta tieto heidän henkilötunnuksistaan ja kotiseurakunnistaan kastavaa pappia varten.
  3. Miettikää, mitä virsiä tai lauluja haluaisitte kastehetkessä laulaa. Vinkkejä löydät täältäLinkki avautuu uudessa välilehdessä
  4. Miettikää, haluatteko, että kasteesta ilmoitetaan kastepäivän jälkeen seuraavan viikon jumalanpalveluksessa, sanomalehdissä ja seurakunnan nettisivuilla.
  5. Pappi ottaa yhteyttä ja sopii tapaamisen, jossa kastejuhlaa suunnitellaan.
  6. Juhlapäivänä kastepöydälle laitetaan yleensä kastemalja, liina pään kuivaamista varten, Raamattu, kynttilä ja kukkia.

 "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."  (Matt. 28:18–20).

Pahville kirjoitettu kasteesta ja sen merkityksestä
Rippikoululaisten diplomityö kasteesta
kaksi kastemekkoa henkareissa

YouTube-video

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Aikuiskaste
 

Nuori tai aikuinen voidaan kastaa, jos häntä ei ole kastettu lapsena. Nuori voi osallistua samaan rippikouluun ikätovereidensa kanssa, ja hänet voidaan kastaa rippikoulun aikana ennen konfirmaatiota. Ennen aikuisen kastetta suoritetaan yksityisrippikoulu. Ota yhteyttä seurakunnan pappeihin sopiaksesi rippikoulusta.